THY A.O. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı Başvuru Koşulları:

Genel Özellikler
 • T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,
 • En az önlisans derecesi mezunu(örgün veya açık öğretim) olmak,
 • 01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak,
 • Boy uzunluğunun 157 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamasıve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,
 • Askerlik hizmetini tamamlamışveya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,
 • Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,
 • Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,
 • Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.
 • Yabancı Dil (İngilizce)Şartı
Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,
TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)
IELTS (Akademik veya Genel) : 6 (speaking : 6)
En az lisans düzeyinde mezun olarak ilana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, Kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır. Önlisans mezunu olarak sürece başvuruda bulunan adayların dil belgelerini başvuru esnasında beyan etmeleri gerekmektedir. Önlisans mezunu adaylara dil belgesini tamamlamaları için ek süre tanınmayacaktır.
 • Sağlık Şartı
Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adayların, işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından kendi imkanları ile sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve alınan raporu THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir. SHGM yetkili kurumdan alınmış olumlu rapor olsa bile, THY A.O kendi iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkikler isteyerek veya ek sağlık koşullarına bağlı olarak adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.)
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.
Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar evrak kontrol ve boy-kilo ölçüm sürecine davet edilecektir. Dil belgesi bulunmayan adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.
En az lisans derecesinde mezun olabilecek adaylar mezuniyetlerine 3 ay kala üniversitelerinden alacakları resmi yazı ile ilana başvuruda bulunabilecektir. Adayların diplomalarını mülakat aşamasına kadar ibraz etmeleri gerekecektir.
Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.
İlan 28.12.2018 tarihi saat 15.00’e kadar yayında kalacaktır.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol:

Güncel süreç akış özeti;

 • İngilizce Sınavı: Aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra sınava davet edilir. (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen en az lisans düzeyinde mezun adaylar katılacaktır)
 • Boy-Kilo Ölçümü:Dil belgesi bulunan aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra boy-kilo ölçümüne davet edilir.
 • DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi):Boy-Kilo sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde DLR-1 testine planlanır.
 • CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi):DLR-1 sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde CRM değerlendirmesine planlanır.
 • Kurul Mülakatı ve Evrak Kontrolü:CRM değerlendirmesini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde kurul mülakatına planlanır.
 • Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)