Teknik Bilgiler Genel Anlatım

Pilotluk sürecine hazırlanırken kaynak fazlalığı ve kaynakların bir arada olmamasından dolayı adayların en fazla efor sarf ettiği alanlardan bir tanesi “Teknik Bilgiler” kısmıdır. Adaylar bu teknik bilgiler ile hem CRM hem de kurul mülakatında karşılaşabildikleri için sürecin tamamına hazırlık için oldukça önem arz etmektedir.
Teknik bilgiler ile ilgili gelen sorular adayın mesleğe olan ilgisi, motivasyonu ve mesleki farkındalığını ölçümlemektedir. Ayrıca adayın stres yönetimini yapıp yapamadığını da bu sorularla ölçümleyebilmektedirler. Bu anlamda süreç içerisinde üzerinde durulması gereken önemli alanlardan birisidir.
Adayın sözel (İİBF vb.) ya da sayısal (Mühendislik vb.) çıkışlı olmasına bakılmaksızın; sürece dahil olmuş tüm adaylardan bu alandaki bazı temel bilgileri bilmesi beklenmektedir.
Teknik bilgiler ile ilgili karşımıza çıkabilecek ve bizim de sınıf ve birebir eğitimlerimizde üzerinde duracağımız ana başlıklar aşağıdadır:

Uçaklar nasıl uçar

Uçaklara etki eden kuvvetler

Uçuş kontrol yüzeyleri

Uçaklardaki sistemler

Temel uçuş göstergeleri

Uçüş türleri

Navigasyon sistemleri

Kokpit sistemleri

Uçaktaki güç sistemleri

Uçakta kullanılan yakıt çeşitleri

Teknik senaryo soruları

Uçakların diğer araçlarla olan benzerlik ve farklılıkları

Filodaki ve filoya katılacak uçakların özellikleri

Uçak tipleri arasındaki temel farklılıklar