DLR-1 Genel Anlatım

DLR-1 sınavı; İngilizce yeterliliği (TOEFL, IELTS), boy ve kilo ölçümünden sonra sürecin ilk kritik eleme aşamasıdır. Bu sınav 9 farklı modülden oluşmaktadır. Aslında süreçteki en yüksek elenme yüzdesi olan sınavdır ve bu yüzden de bu sürece hazırlık zaman kaybetmeden diğer süreçlere geçebilmek adına çok önemlidir. Bu sınavı tek seferde başarabilme (9 modülün tamamında tek sınavda başarılı olma) yüzdesi tahmini olarak %15-20 arasındadır. Bu sınava toplamda 2 kez girme şansınız bulunmaktadır. Bilgi modüllerinden (Matematik, Fizik) başarısız olduğunuz takdirde başarısız olunan modülden tekrardan sınava girmeniz gerekmektedir. Ancak yetenek modüllerinin herhangi birinde başarısız olursanız bütün modüllere tekrar girmeniz gerekmektedir. Bu sebeple ilk girişte başarılı olmak zaman kaybetmemeniz açısından son derece önemlidir.
Adayların aynı gün içerisinde girecekleri 9 farklı modül ilgili oldukları alanlara göre aşağıdadır:
 • Bilgi Modülleri: Physics ve Mathematics
 • Dikkat Modülleri: Concentration (SKT) ve Perceptual Speed (OWT)
 • Algı Modülleri: Cube Rotation (ROT) ve Spatial Orientation (VLR)
 • Hafıza Modülleri: Running Memory Span (RMS) ve Visual Memory (MEK)
 • Monitoring and Instrument Coordination (MIC)

Simülasyon Denemeleri

Physics

Fizik sınavının özünü mekanik konusu oluşturmaktadır. Ancak elektrik, kaldırma kuvveti, Newton yasaları, Moment, hidrolik sistemler, termodinamik gibi konulardan da sorular gelebilmektedir.
30 soruyu 30 dakikada cevaplamanız gerekmektedir.
Lisede görülen fizik dersinin genel bir özeti olarak düşünülebilir ancak konuların tamamına hâkim olmak yerine temel düzeyde bilgi sahibi olmak sınavı geçebilmek adına yeterli olacaktır. Bizim de eğitimlerimizde yer vereceğimiz ana konu başlıklarını aşağıda özet olarak görebilirsiniz:
 • Eylemsizlik, hareket
 • Yük, basınç
 • Hız, açısal hız, ivme
 • Ağırlık – kütle
 • Newton Yasaları
 • İş ve enerji
 • SI birim sistemi
 • Moment, kuvvet kolu, dönme ekseni
 • Sürtünme, çekiş
 • Akışkanlar (sıvılar, gazlar), viskozite, laminar / türbülanslı akış
 • Atom ve moleküller
 • Basınç, emiş, vakum, yoğunluk
 • Sıcaklık, Kelvin, Celsius, Fahrenheit
 • Atmosfer, hava basıncı
 • Kaldırma kuvveti,
 • Pompalar – hidrolik sistemler
 • Bernoulli yasası
 • Termal enerji ve konveksiyon
 • Fazlar (katı, sıvı, gaz), faz dönüşümleri
 • Nem (mutlak, bağıl)
 • Elektromanyetik ışıma
 • (Görünür) ışık, renkler
 • Termodinamik yasaları
 • Sarkaçlar, harmonik hareket
 • Dalgalar
 • Elektirik, Manyetizma, elektrositatik yükler, Coulomb, voltaj, kutuplaşma, iletken – yalıtkan maddeler, elektrik akımı, elektromanyetik indüksiyon, Ohm yasası, akım, güç, dönüştürücüler

Mathematics

Sınavda kağıt kalem kullanabileceğiniz tek modüldür. Çoğu sorunun çoktan seçmeli olmaması da ikinci büyük fark olarak sayılabilir. 21 soruyu 40 dakikada cevaplamanız gerekmektedir.
Sınavda karşınıza çıkabilecek ve bizim de eğitimlerimizde üzerinde duracağımız bazı konu başlıkları aşağıdadır:
 • Aritmetik
 • Kesirler
 • Üstel fonksiyonlar, köklü ifadeler
 • Temel geometrik şekiller
 • Cebir
 • Birimler ve dönüştürmeler
 • Problemler (İşçi, havuz, yaş gibi)

Concentration

DLR1 sınavının ilk yetenek modülüdür. Bu modülde amaç adayın dikkat ve konsantrasyon seviyesini ölçmek olsa da esasında adayın hızlı odaklanma, hızlı karar alma gibi özelliklerini de test eden bir modüldür.
Modül her birinde farklı kuralların belirlendiği 10 farklı bölümden oluşmaktadır. Çıkan soruları ise belirtilen bu kurallara göre cevaplamanız beklenmektedir.
Modül için verilen süre 10 dakikadır. Bu 10 dakika içerisinde 10 farklı kuralı anlayarak 400 tane farklı üçgen sorusuna cevap vermeniz gerekmektedir. Üçgenlerin yön, içerik ve rengi önemlidir. Bu sebeple de hızlı ve konsantre olmak bu modülde çok kritik ve önemlidir.

Spatial Orientation

Bu modül adayların yön algısını ölçmek için yapılmaktadır. Yön algısı 2 boyutlu düzlem üzerindeki bir yılanın kıvrılmalarıyla sınanır. Yılan harekete geçmeden önce bir yön bildirilerek yılanın o yöne kaç defa döndüğünü bilmeniz beklenir. Her sette yılanın kıvrımlarının kaçının sağ ya da sol olduğunu bilmeniz gerekmektedir.
Bu modüldeki en önemli unsurlar yön algısı, dikkat, takip, ve konsantrasyondur.
Denemek isterseniz buraya tıklayın.

Perceptual Speed

Bu modül DLR1’in en zorlayıcı modüllerinden birisidir. Adaylara ortalama 2,5 saniye içerisinde 9 tane gösterge (8 birimlik saat) gösterilir ve adaylardan bu 9 göstergeden belirtilen 4 göstergenin (yuvarlak, kare, siyah ve beyaz saatler gibi) hangi sayıyı gösterdiğini cevaplamaları beklenir.
Süreci zorlaştıran unsurlardan bir diğeri ise her sette sayıların yerlerinin değişmesidir.
Bu modüldeki en önemli unsurlar hız, dikkat, konsantrasyon ve sistematik olmaktır.
Denemek isterseniz buraya tıklayın.

Running Memory Span

Süreçteki en zorlu modüllerden bir diğeri olan bu modülde; adından da anlaşılacağı üzere adayların hafızaları ölçümlenmektedir. Bu ölçümlemeyi ise işitsel olarak yapmaktadır ve bu modül 25 ayrı setten oluşmaktadır.
Burada süreci zorlaştıran bir diğer unsur ise; ingilizce olarak okunan rakamları sizden sondan başa doğru istemesidir ve her defasında kaç rakam söyleyeceğinin belirli olmamasıdır. Yani size okunan sıralama 1-3-4-2-4-6-7-8-9 ise sizden bu sıralamayı su şekilde yapmanızı beklemektedir: 9-8-7-6-4-2-4-3-1. Kaç tane doğru sıralama yaparsanız da o kadar skor alıyorsunuz.
Dikkat edilmesi gereken durumlardan bir diğeri ise sınavda sadece 2 defa silme hakkınızın olmasıdır. Yani yazılan rakamları her sette sadece 2 defa değiştirebiliyorsunuz.
Denemek isterseniz buraya tıklayın.

Monitoring and Instrument Coordination

Yetenek modüllerinin sonuncusu olan bu modül aynı anda çoklu görevleri yerine getirmenizi bekleyen bir modüldür. MIC olarak da bilinmektedir. Bu modülü, diğer tüm yetenek modüllerinin toplamı olarak nitelendirebiliriz.
En kapsamlı ve zor modüllerden birisidir çünkü diğer modüllerde olduğu gibi çalışmak için herhangi bir CBT gönderilmez, en uzun modüldür ve bütün modüller içerisinde en fazla koordinasyonu içermektedir.
Bu modülde sizden sanal uçağınızı bir Joystick ile istenen irtifa, yön ve hızda tutabilmeniz beklenirken aynı anda okunan sayıların tek ya da çift olmasına göre yeşil ya da kırmızı butona basmanız beklenmektedir.
Toplam 12 setten oluşan bu modülde dikkat, uzaysal algı, yön, konsantrasyon ve özellikle de multi-tasking (çoklugörev) yeteneklerimiz ölçümlenmektedir.
Denemek isterseniz buraya tıklayın.

Cube Rotation

Yüzeyleri boş olan bir küpün bir yüzeyine çarpı atıldıktan sonra yön komutlarına göre yönlendirmeler sonucunda çarpı atılan yüzeyin nerede olduğunu bilmeniz istenen bu modül ROT olarak da bilinir ve algı modüllerinden birisi olup uzaysal algınızı ölçümlemektedir.
Modülü zorlaştıran unsurlardan birisi küpü gelen sesli komutlara göre zihninizde canlandırarak çeviriyor olmanızdır.
Bu modül üç boyutlu yön algısı, odaklanma ve sistematik olmayı  ölçümlemektedir.
Denemek isterseniz buraya tıklayın.